Privacy policy

Privacy policy

Laatste wijziging: 18 juni 2019

De privacy wetgeving kan alles heel ingewikkeld maken, maar wij houden het graag simpel en eerlijk. In deze privacy policy lees je dan ook hoe wij met jouw gegevens omgaan in hele simpele woorden en gewoon zoals het is. We gaan hierin straks nog een stap verder, door dit ook inzichtelijk te maken in jouw SportID inlog, maar deze zijn we nog aan het ontwikkelen. We willen weten dat jij weet wat er met jouw SportID gebeurt in hele simpele woorden, zodat je weet waar je mee akkoord gaat.

Wie zijn de bazen van Kantinebaas?

De bazen van Kantinebaas zijn de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), de Nederlandse Dartbond (NDB), de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en Sportunity B.V. Samen hebben zij het Kantinebaas platform ontwikkeld ten behoeve van de promotie van de (pool)biljart-, dart- en tafeltennissport op kantoren in Nederland. Zij willen de Nederlandse werkvloeren in beweging brengen middels Kantinebaas. Gezamenlijk zullen zij zorgdragen voor de bescherming van jouw data. De KNBB, NDB, NTTB en Sportunity hebben dan ook als enige het recht om alle individuele data op te slaan en te gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy policy.

Sportunity B.V. heeft Sportunity.club ontwikkeld. Deze club omvat meerdere digitale sportplatformen zoals Kantinebaas. Deze platformen worden ontwikkeld door Sportunity.club, in samenwerking met sportbonden.

Registratie Data

De data die we bij registratie van jou krijgen zijn nodig om jou te kunnen verifiëren en noodzakelijk om de apps die ontwikkeld worden door Sportunity.club te kunnen gebruiken. Door je te registreren ontwikkel je een SportID die je toegang geeft tot alle apps en platformen van de Sportunity.club. Momenteel zijn dit de PingPongbaas app (ontwikkeld samen met de NTTB), de Sprint app (ontwikkeld samen met de KNSB) en natuurlijk de Kantinebaas app.

We willen bijvoorbeeld graag van je weten hoe oud je bent, om inzicht te krijgen in de gebruikers van Kantinebaas. Verder gebruiken wij jouw registratiedata om jou te informeren over het platform, producten van Kantinebaas en/of relevant aanbod van partners van het platform. Om gebruik te kunnen maken van dit platform zijn deze gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken, zodra je jezelf registreert en dus een SportID aanmaakt.

Een profielfoto is niet verplicht om in te vullen bij het registreren. Maar een profielfoto maakt het bijvoorbeeld wel makkelijker en leuker voor je collega’s om jou te herkennen in hun statistieken, als daar bijvoorbeeld te zien is dat zij tegen jou al veel potjes gespeeld hebben. Andere gebruikers kunnen van jou je foto, je voor- en achternaam, je leeftijd en je speelsterkte zien. Buiten de app kunnen mensen jouw foto en voornaam alleen zien.

Data bij gebruik van het platform

Naast de data die je opgeeft tijdens je registratieproces, slaan wij ook data op over jouw gebruik. Dit doen we om meerdere redenen:

  • Om de app te verbeteren.
  • Als noodzakelijkheid om de app te laten functioneren en functies goed te kunnen gebruiken.
  • Om jouw speelmomenten leuker en makkelijker te maken.
  • Om voor jezelf meer statistieken te verzamelen.
  • Om de (pool)biljart-, darts- en tafeltennissport te verbeteren en/of aanbod te ontwikkelen.

We willen bijvoorbeeld graag van onze gebruikers weten wanneer ze een speelmoment aanmaken, hoe vaak men een ‘Buzz’ verstuurt en of er vervolgens een speelmoment wordt gestart of niet. Hiervan ontwikkelen we algemene cijfers en feiten en zal dus niet jouw identiteit uit herleid kunnen worden. Maar dit geeft ons wel de mogelijkheid functionaliteiten en/of processen te verbeteren, te wijzigen, toe te voegen of te versnellen.

Om de app goed te kunnen gebruiken hebben we naast je registratiegegevens ook je locatiegegevens en toegang tot je camera nodig. Toestemming hiervoor zal in de app gevraagd worden. Middels GPS kan jouw exacte locatie bepaald worden en kunnen we jou laten zien welke actieve Bazenkantines er nog meer in de buurt zijn. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld jouw data om andere bazen een suggestie te geven met wie ze zouden kunnen spelen. Dit doen we door te kijken naar tegen welke collega’s je al eerder gespeeld hebt.

In de app zal je verschillende persoonlijke statistieken zien, deze ontwikkelen we door jouw speeldata te verzamelen. Dit kan naar verloop van tijd alleen maar verder uitgebreid worden, zodat je nog meer leuke statistieken krijgt. Verder slaan we ook op waar er wordt gespeeld, hoe laat er wordt gespeeld, door wie er wordt gespeeld en hoe goed er wordt gespeeld. Echter, zetten we deze data om naar zogenoemde geanonimiseerde data. Wat staat voor data die niet naar een individu is te herleiden en ook alleen die data slaan we op. Hiermee willen we namelijk meer inzicht in beweging op verschillende kantoren krijgen. Het kan ook zijn dat we deze geanonimiseerde data aan partners doorgeven om hiermee het sportaanbod te verbeteren.

Data van derden

Bij sommige platformen van Sportunity maken wij een koppeling met de sportbonden om te kunnen weten of jij lid bent bij een bond of sportvereniging. Hiervoor sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Als gebruiker van de Kantinebaas app verzamelen wij geen data van derden om jouw gegevens bijvoorbeeld verder aan te kunnen vullen. Maar als jij bijvoorbeeld ook gebruik maakt van de PingPongbaas app en daar jouw lidnummer invult, dan wordt er wel een koppeling gemaakt met NTTB, om te kunnen controleren of jij daadwerkelijk lid bent van de bond en een bepaalde vereniging.

Deze privacy policy is niet van toepassing op producten of diensten van derden of de handelingen van bedrijven waarvan wij geen eigenaar zijn of waarover wij geen controle hebben.

Wie maakt gebruik van welke data?

Wij delen wij ook enige data met andere partijen. Wij zullen dit specifiek opnemen in deze privacy policy en voortdurend updaten.

18 juni 2019:

Op dit moment maken alleen de KNBB, NDB, NTTB en Sportunity gebruik van de data. Wel wordt data ook geanalyseerd door Google Analytics en Fabric om het platform te kunnen verbeteren.

De partijen die we verwachten aan te gaan sluiten bij dit platform zijn:

  • Overheden: Hen leveren we de beleidsdata die zij nodig hebben om meer inzicht te krijgen over beweging in het bedrijfsleven. Dit gaat echter om geanonimiseerde data. Zo zullen we hen inzicht geven in waar speeltafels- en borden staan, hoeveel daarop gespeeld wordt, wanneer er meestal op gespeeld wordt en wat de gemiddelde leeftijd is van wie daar spelen.
  • Commerciële partijen: Ook zij zullen alleen anonieme data verkrijgen of hun boodschap via de Kantinebaas kanalen mogen verkondigen. Deze boodschap zal eerst gekeurd worden door de KNBB, NDB, NTTB en Sportunity en zal relevant moeten zijn voor de Kantinebaas gebruiker.

Hoe kan jij hier controle over houden?

We willen dat jij de zeggenschap houdt over je eigen gegevens. Daarom gaan we voor jou verschillende tools in jouw SportID login bieden om dit te beheren. Helaas is dat nu nog in ontwikkeling. De mogelijkheden die we jou nu bieden zijn:

  • Je kunt de meeste basis accountgegevens rechtstreeks in de app inzien en aanpassen. Mocht je inzicht willen in de gegevens die wij opslaan, dan kan je ons mailen op bazen@kantinebaas.club en zullen we jou inzicht geven in jouw profiel en de gegevens die we van jou hebben. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, kunnen we je vragen jouw identiteit te verifiëren of extra informatie te verstrekken voordat we je persoonsgegevens laten inzien of wijzigen. We kunnen jouw verzoek om je persoonsgegevens of informatie in te zien of te wijzigen ook om een aantal redenen weigeren, waaronder bijvoorbeeld dat het verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt of onrechtmatig is.
  • Toestemming intrekken. Als je ons je gegevens laat gebruiken, kun je altijd van gedachten veranderen en je toestemming gewoon intrekken door de instellingen op je apparaat te wijzigen, als je apparaat die mogelijkheid biedt. In dat geval is het wel mogelijk dat je bij bepaalde diensten niet meer de volledige functionaliteit kunt gebruiken.
  • Hoewel we natuurlijk hopen dat je altijd een Kantinebaas wilt zijn, kun je in jouw instellingen je profiel verwijderen en dan zullen we ook jouw gegevens uit ons systeem verwijderen. Dit betekent wel dat we dan ook jouw credits en statistieken niet meer later kunnen terughalen als je toch weer mee wilt spelen.

Overige

Herziening van deze privacy policy

We kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Maar wanneer we dat doen, zullen we je wel op de één of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Soms doen we dat door de datum boven het privacybeleid, dat te vinden is op onze website en in de mobiele toepassing, te wijzigen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat we je nog op een andere manier op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen of een mededeling op te nemen in de app).

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze privacy policy?

Voor vragen of opmerkingen kun je Sportunity een e-mail sturen:

Sportunity B.V.
Prins Willem-Alexanderlaan 394
7311 SZ Apeldoorn
www.sportunity.nu
selectie@sportunity.nu